TENAGA PENGAJAR MI AL-AHLIYAHNO PENGAJAR MATA PELAJARAN / GURU KELAS JABATAN
1 MUDIAR, S.Pd.I- KEPALA
MADRASAH
2
ALI PURAHMAN, S.Pd.IWALI KELAS IV-B WAKIL KEPALA MADRASAH
3
JAMALUDIN S.Pd.IWALI KELAS II-A

WALI KELAS V-B
-
4
RIDWAN SYARIEF, S.Pd.IWALI KELAS V-C BIDANG
KESISWAAN
5
SARAH, S.Pd.IWALI KELAS I-A -
6
A. SAEPUL RAHMAN, S.Pd.IWALI KELAS V-A -
7
ABDUL KHOLIK, S.Pd.IWALI KELAS III-A BIDANG KEAGAMAAN
8
ENENG MARFU'AH, S.Pd.IWALI KELAS I-C -
9
SA'DIYAH, S.Pd.IWALI KELAS VI-B BIDANG
KURIKULUM
10
POPI INTAN RAHMAWATI, S.Pd.IWALI KELAS I-B KEPALA URUSAN TATA USAHA
11
LULU KAMALIA, S.Pd.IWALI KELAS VI-A -
12
AKBAR SYAUQI, S.Pd.IWALI KELAS III-C -
13
NUR EL FADILAH, S.Pd.IWALI KELAS II-B -
14
MA'ISYA RAHMAN, S.Pd.IWALI KELAS III-B OPERATOR
15 FARHAN AMIRULLAH, S.Pd.I- -
16 META FATIMAH, M.Pd.IWALI KELAS IV-A -